Quy trình nhập tịch Canada với các giấy phép

Đã vượt qua phần phỏng vấn trong kỳ thi quốc tịch và chứng minh bản thân có kiến thức về lịch sử Canada.

Thường trú nhân sinh sống tại Canada ít nhất 3 năm và đáp ứng đủ điều kiện theo luật quốc tịch sẽ được phép xin quyền công dân Canada. Từ năm 1977, Canada cho phép công dân được giữ 2 quốc tịch và phải tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ với từng quốc gia. bao gồm 3 bước chính:

Bước 1

Tải mẫu đơn xin quyền công dân trên trang web của Bộ Quốc tịch và Nhập cư Canada (CIC) hoặc gọi đến Văn phòng CIC theo số 1-888-242-2100 để được hướng dẫn.

Bước 2

The Duke and Duchess of Cambridge walk down the gangway of HMCS Montreal, following a morning prayer service on the helicopter pad at the rear of the war ship, after making it's way down river from Montreal in Canada overnight.

Kiểm tra xem bản thân đã hội đủ các điều kiện nhập cư hay chưa. Cụ thể:

• Người đứng đơn từ 18 tuổi trở lên.

• Đã là thường trú nhân Canada.

• Mọi cá nhân đã bị trục xuất khỏi Canada đều không đủ điều kiện xin quốc tịch.

• Phải sống ở Canada 3 trong 4 năm duy trì thẻ thường trú.

• Những người trong độ tuổi từ 18 đến 54 phải chứng minh có thể nói tiếng Anh hoặc tiếng Pháp bằng cách gửi các chứng chỉ (theo quy định) đến CIC hoặc cung cấp bảng điểm trung học.

• Đã vượt qua phần phỏng vấn trong kỳ thi quốc tịch và chứng minh bản thân có kiến thức về lịch sử Canada.

Bước 3

Gửi hồ sơ và chờ cơ quan di trú thụ lý. Nếu cơ quan di trú yêu cầu thêm thông tin, người đứng đơn cần cung cấp các giấy tờ cần thiết. Cuối cùng là tham dự lễ nhập tịch và chính thức trở thành công dân Canada.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *