Khám Phá Canada

Quy trình nhập tịch Canada với các giấy phép

The Duke and Duchess of Cambridge walk down the gangway of HMCS Montreal, following a morning prayer service on the helicopter pad at the rear of the war ship, after making it's way down river from Montreal in Canada overnight.

Đã vượt qua phần phỏng vấn trong kỳ thi quốc tịch và chứng minh bản thân có kiến thức về lịch sử Canada. Thường trú

Đầu tư định cư Canada với các câu hỏi quan trọng

Canadian flag in front of te snow capped Rocky Mountains, British Columbia, Canada.

Không bắt buộc. Tuy nhiên một số chương trình có ưu tiên hơn đối nếu người đi cùng có trình độ ngoại ngữ tốt, điều

Thủ tục tư pháp khi nhập cư Canada cần có

img_11092015-500px

Lý lịch tư pháp nộp trong hồ sơ phải là bản mới nhất, có quy định thời gian còn hiệu lực hoặc không quá 3

Quyền và nghĩa vụ của thường trú nhân Canada hiện nay

quyen-va-nghia-vu-cua-thuong-tru-nhan-canada

Trách nhiệm của thường trú nhân theo luật pháp hiện nay là đóng đúng và đủ các loại thuế theo quy định. Rõ ràng, bất