Thủ tục tư pháp khi nhập cư Canada cần có

Lý lịch tư pháp nộp trong hồ sơ phải là bản mới nhất, có quy định thời gian còn hiệu lực hoặc không quá 3 tháng trước khi nộp đơn xin nhập cư

Các cá nhân trên 18 tuổi nộp đơn xin thị thực thường trú Canada đều phải cung cấp lý lịch tư pháp. Ngoài ra họ cũng cần chuẩn bị Giấy chứng nhận Khai báo hải quan tại nước mình. Riêng những người từng sống ở nước ngoài thì cần nộp thêm Giấy chứng nhận Khai báo hải quan ở các nước mà họ từng sinh sống trên 6 tháng.

Giấy chứng nhận Khai báo hải quan thường được các văn phòng thực thi pháp luật hay cơ quan nhà nước cấp. Nếu không thể cung cấp Giấy chứng nhận Khai báo hải quan với lý do chính đáng, Văn phòng thị thực Canada có thể miễn trừ yêu cầu này cho ứng viên.

Lý lịch tư pháp nộp trong hồ sơ phải là bản mới nhất, có quy định thời gian còn hiệu lực hoặc không quá 3 tháng trước khi nộp đơn xin nhập cư lên Văn phòng thị thực Canada.

khi
img_11092015-500px

Các quyết định kiểm duyệt an ninh đều được thực thi dựa trên thông tin từ nhiều phía, sau đó được cân nhắc cẩn thận đối với từng trường hợp cụ thể. Khi có nghi ngờ về mặt tư pháp, đương đơn sẽ được mời phỏng vấn để xác minh một lần nữa.

Canada phân biệt rõ sự khác biệt giữa Lý lịch tư pháp và Giấy chứng nhận Khai báo hải quan. Trong hai loại giấy tờ này, Lý lịch tư pháp là tài liệu mà ứng viên hầu như không thể can thiệp được và đóng vai trò quan trọng trong thủ tục tư pháp khi nhập cư.

Những ứng viên từng sống ở Mỹ sẽ được yêu cầu nộp Giấy chứng nhận của Sở cảnh sát cùng Chứng nhận lý lịch tư pháp của FBI.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *