Tin Di Trú Mỹ

Bảo lãnh thân nhân (từ Việt Nam) trong các mối quan hệ

NEW YORK, NY - FEBRUARY 14:  Pakistani immigrants and married couple Mehar Usman and Usman Rasheed prepare to become U.S. citizens at a special Valentine's Day naturalization ceremony on February 14, 2014 in the Brooklyn borough of New York City. A total of 212 people, including 5 married couples, took the oath of citizenship at the Theodore Roosevelt Federal Courthouse in downtown Brooklyn.  (Photo by John Moore/Getty Images)

Nếu bạn chưa nhận được thẻ xanh, bạn có thể photo copy trang lý lịch của tấm hộ chiếu và Chính phủ Hoa Kỳ cho

Cùng tìm hiểu 5 điểm khác biệt trong tinh hoa giáo dục Hoa Kỳ

0-965089001461579486us_education2

Họ không có quan niệm như một số nước là thành viên Bộ giáo dục phải “ áp” một nội dung thống nhất lên chương

Người Việt đầu tiên đến Hoa Kỳ và sự thật ít người biết tới

di-tich-lang-xuan-lung-que-goc-le-kim

Năm ông 21 tuổi, vợ ông Khiêm bị một viên chánh tổng âm mưu làm nhục rồi giết hại. Trần Trọng Khiêm trong cơn uất

Cộng đồng người Việt ở nước ngoài và những điều chưa biết tới

0-004153001471405716cong-dong-nguoi-viet-tai-my

Đại sứ Phạm Quang Vinh khẳng định Nhà nước coi cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ nói riêng và cộng đồng người Việt trên