kinh nghiệm lái xe bên mỹ

Kinh nghiệm lái xe bên Mỹ khác gì ở Việt Nam?

xedoisong_vn_thi_bang_4lai_xe_o_my_2__ehvi

Trước khi lái xe ra đường, bạn kiểm tra có đem theo giấy tờ tùy thân như: Visa du lịch, giấy công tác tại Mỹ