siinh viên Sinpappore

Đời sống sinh viên ở Singapore và học phí đại học

sinh_vien_sigapore

Du học ở đây, phần tiêu tốn nhiều nhất đó là học phí rồi mới đến chỗ ở, đi lại, thực phẩm,… Thông thường, chi