quan hệ việt mỹ

Cộng đồng người Việt ở nước ngoài và những điều chưa biết tới

0-004153001471405716cong-dong-nguoi-viet-tai-my

Đại sứ Phạm Quang Vinh khẳng định Nhà nước coi cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ nói riêng và cộng đồng người Việt trên