hợp đồng thuê nhà ở mỹ

12 điều cần biết về định cư Mỹ với các chính sách

1_1

Khi thuê nhà thường sẽ có hợp đồng thuê nhà, trong hợp đồng thuê nhà có ghi các điều kiện ràng buộc về thanh toán