kinh tế tự phát

Canada – 1 trong 5 quốc gia có nền kinh tế tự do riêng

dat-nuoc-canada-17

Theo những báo cáo kinh tế trong năm 2016 và kết hợp với những dữ liệu đã thu thập được từ năm 2014 thì Hồng