ý tưởng du học nước ngoài

Du học nước nào dễ định cư và dễ học tập hơn?

du_hoc_canada

Vì sao lại nói Canada là quốc gia dễ định cư nhất sau khi du học? Việc xét định cư ở các quốc gia khác thường