5 điểm khác biệt trong giáo dục mỹ

Cùng tìm hiểu 5 điểm khác biệt trong tinh hoa giáo dục Hoa Kỳ

0-965089001461579486us_education2

Họ không có quan niệm như một số nước là thành viên Bộ giáo dục phải “ áp” một nội dung thống nhất lên chương